ELMARK
  1. 0 Košarica (0 Artikli)
    Prazna košarica

Sklopnici

Šta su sklopnici?

Glavna svrha sklopnika je povezivanje, uključivanje i isključivanje struje u električnim krugovima i uređaja pod normalnim uvjetima kao i pri električnim opterećenjima. Najčešći sklopnici su elektromagnetni. Oni se sastoje od glavnog i pomoćnog kontakta, špule, kućišta, magnetne jezgre i dijela za spriječavanje pojave električnog luka. Danas postoji široka i raznovrsna ponuda sklopnika na tržištu, svaki sa svojim prednostima i karakteristikama. Pogledajte ispod informacije o sklopnicima dostupnim u ElmarkStore on-line shop-u i po čemu se oni razlikuju jedan od drugog. Pored toga, naći ćete korisne informacije o sklopnicima kao kategoriji proizvoda i dodatnoj opremi za poboljšanje njihovih performansi.

Sklopnici 1

Sklopnici - 1
 

Princip rada sklopnika

Sklopnici generalno rade sa pokretnim dijelom magnetne jezgre (koji se naziva i sidro). Sidro se nalazi u stanju mirovanja dok struja ne uđe u elektromagnetne namotaje. Ovo stvara elektromagenetnu silu koja djeluje na opruge koje drže sidro u početnom položaju. Sidro se pomiče dok ne dostigne krajnju tačku ili dio fiksiranog dijela magnetne jezgre. Ovo pokretanje sidra pokreće kontakte kontaktnog sistema i dolazi do uključenja.

Sklopnici 2

Sklopnici - 2
 

Sklopnici: glavni pojmovi

Potrebno je da znate nekoliko osnovnih pojmova kako biste bolje razumjeli metodu rada sklopnika i napravili pravi izbor proizvoda iz ove kategorije. Sistem sklopnika se sastoji od pokretnih i fiksiranih kontakata. Razlika je u tome što su pokretni kontakti povezani sa sidrom koje ih pomiče. Pojedinačni priključci u sklopniku mogu biti normalno otvoreni ili normalno zatvoreni. Ova klasifikacija se zasniva na njihovom početnom stanju (tj. njihovom stanju kada nema struje u sklopniku).

Sklopnici 3

Sklopnici - 3
 

Karakteristike i parametri sklopnika

Još korisnih informacija o najvažnijim karakteristikama sklopnika i parametrima navedeno je u nastavku:
- Nazivna struja mjerena je u amperima (A)
- Nazivni radni napon špule je do 50/60Hz (VАС)
- Mehanička i električna otpornost na habanje (ili radni vijek mehanizma sklopnika, izmjeren u broju ciklusa uključivanja)
- Napon i potrošnja energije namotaja elektromagneta
- Režim rada (uglavnom uzimajući u obzir učestalost i vrijeme trajanja uključenja)

Sklopnici na tržištu uglavnom su tropolni. Međutim, neki proizvođači također proizvode jednopolne, dvopolne i četvoropolne sklopnike u svojim proizvodnim programima. Što se tiče nazivne struje koja je u praksi jedan od glavnih kriterija za izbor sklopnika, određene vrijednosti su uočene od strane gotovo svih proizvođača. Uglavnom, najčešće dostupni sklopnici na tržištu imaju nazivnu struju od 6A do 630A i napone špule od 12V do 400V. Sklopnici sa većom ili manjom nazivnom strujom se mogu napraviti samo po narudžbi.

Sklopnici 4

Sklopnici - 4
 

Vrste sklopnika u ElmarkStore on-line shop-u

LT1 – D i LT1 - HK sklopnika: ove vrste AC sklopnika su dizajnirani da kontroliraju krugove koji rade u klasi korištenja AC3 i sa nominalnom strujom do 95A. glavne funkcije LT-D u LT1-XK sklopnika su uključivanje i isključivanje električnih krugova kada su pod opterećenjem, postavljanje kontrolnih sistema, koji će se koristiti kao operativni dio u kontroli električnih razvodnih ormara i osigurati sigurnu kontrolu za pokretne uređaje. Sklopnici serije LT1-D i LT1-XK mogu se povezivati sa fleksibilnim kablovima sa ili bez kablovskih završetaka kao i sa kablovima punog presjeka. Od čega su sami sklopnici napravljeni? Njihov namotaj je izrađen od čistog bakra KA-1, magnetna jezgra je od legiranog čelika, a pokretni dio je od bakelita. Imajte na umu da su sklopnici otporni na ultraljubičasto zračenje, ekstremno niske i visoke temperature i da nisu zapaljivi.

Sklopnici 5

Sklopnici - 5


LT1-F sklopnici: ova vrsta AC sklopnika je pogodna za upotrebu kod potrošača od 115A do 800A. Kao i obično, njihove funkcije uključuju kontrolu strujnih krugova naizmjenične struje i potrošača u normalnom načinu rada i u zagađenoj sredini, kao i upotrebu za upravljanje potrošačima u uvjetima koji podrazumjevaju često uključivanje i isključivanje električnih krugova kada su pod opterećenjem. Oni se mogu priključiti sa fleksibilnim vodovima, sa ili bez kablovskih papučica ili na vodove punog presjeka. Sklopnici serije LT1-F su od materijala koji se ne deformiraju pod utjecajem ultraljubičastog zračenja ili temperaturnih razlika.

Sklopnici 6

Sklopnici - 6


LP1-D sklopnici kontroliraju AC potrošače sa DC špulom. Njihovi priključci za napajanje su dizajnirani za kontrolu strujnih krugova u okruženjima sa visokim zagađenjem, pri čemu se napajanje često uključuje i isključuje. Glavne funkcije sklopnika serije LP1-D su uključivanje i isključivanje AC potrošača u DC sistemima za kontrolu napajanja, u sistemima za kontrolu potrošnje električne energije, pouzdano odvajanje pojedinačnih utičnica, itd. Kao i sve gore navedene vrste sklopnika, LP1-D je takođe napravljen od izdržljivih materijala koji se ne deformiraju pod utjecajem najčešćih vanjskih faktora. Dostupne su sa nazivnim vrijednostima struje od 9A do 225A.

Sklopnici 7

Sklopnici - 7


CJ19-43 sklopnici su posebno dizajnirani za uključivanje trofaznih kondenzatorskih baterija koji se koriste za reaktivnu energiju. Ovi sklopnici su pogodni za kondenzatorske baterije do 50 kVAR. Njihove glavne funkcije su slijedeće: uključivanje i isključivanje kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne energije; postavljanje kompenzacijskih sistema za odvajanje reaktivne energije; smanjivanje maksimalne prolazne struje uključenjem i isključenjem kondenzatorske baterije; pouzdano isključivanje energetskih kontakata; i spriječavanje ručnog uključenja. Oni se također mogu spojiti pomoću fleksibilnih vodova sa ili bez kablovskih završetaka kao i pomoću vodova punog presjeka. Dostupni su sa nominalnom strujom od 32A do 170A.

Sklopnici 8

Sklopnici - 8


LT4-DXX sklopnici su pogodni za pokretanje trofaznih motora kao i za promjenu njihovog smjera okretanja. Sklopnici iz ove kategorije su u rangu do 95A. Njihove glavne funkcije i svojstva su: uključivanje električnih motora u jednom smjeru rotacije i zatim promjena smjera rotacije na vanjsko upravljanje; postavljanje kontrolnih sistema; pouzdano uključivanje i isključivanje energetskih kontakata; osiguranje mehaničkog sistema zaključavanja da bi se spriječilo da se dva sklopnika u grupi istovremeno uključe. Sklopnici serije LT4-DXX mogu se povezati sa fleksibilnim i sa vodovima punog presjeka. Napravljeni su od pouzdanih materijala koji osiguravaju da sklopnici budu u dobrom stanju dugo vremena.

Sklopnici 9

Sklopnici - 9


Modularni sklopnici serije K su dizajnirani za priključivanje monofaznih i trofaznih električnih potrošača male snage. Ovi sklopnici su potpuno nečujni i montiraju se na DIN šine. Obično imaju nominalne strujne vrijednosti u rasponu od 20A do 100A. Njihove funkcije su uključivanje i isključivanje potrošača, postavljanje kontrolnih sistema i pouzdano uključivanje i isključivanje energetskih kontakata. Povezivanje se vrši fleksibilnim vodovima sa ili bez kablovskih završetaka i sa vodovima punog presjeka. Ovi proizvodi se ne deformiraju pod utjecajem ultraljubičastog zračenja ili velikih temperaturnih opsega i izrađeni su od negorivih materijala.

Sklopnici- 10

Sklopnici - 10
 

Dodatna oprema i pribor za sklopnike

Dodatna oprema i pribor za sklopnike povećavaju performance sklopnika i poboljšavaju njihova svojstva i funkcije. U Elmark on-line prodavnici dostupna je sljedeća oprema:
- sklopnici: blok za vremensko kašnjenje: prvenstveno, blokovi za vremensko kašnjenje se koriste za podešavanje intervala od 0,1 do 180 sekundi u različitim kontrolnim krugovima. Obično se kombiniraju sa sklopnicima serije LT1-Dxx za ostvarivanje starta tipa zvjezda-trokut pri pokretanju električnih motora.

Sklopnici 11

Sklopnici - 11


- sklopnici: pomoćni kontakti se koriste kada je potrebno više priključaka. Njihova glavna funkcija je da povećaju broj operativnih kontakata na 4 različite kombinacije. Mogu se povezati sa fleksibilnim vodovima sa ili bez kablovskih papučica ili vodovima punog presjeka. Pomoćni kontakti se instaliraju sa prednje strane. Da biste to uradili, podignite poklopac sklopnika. Dodatni kontakti su također dostupni u LT03-DN11 kategoriji. Oni se instaliraju na malo drugačiji način, montaža se vrši sa bočne strane sklopnika. U zavisnosti od vaših zahtjeva u ovom pogledu, možete odabrati odgovarajuće artikle u kategoriji “Pomoćni kontakti”.

Sklopnici 12

Sklopnici - 12


- sklopnici: releji termičkog preopterećenja u kategoriji LT 2-K/Exx su tropolni i koriste se za zaštitu asinhronih motora od preopterećenja ili pregaranja. Ugrađuju se na LT 1K/Dxx seriju sklopnika. Glavna funkcija termičkih releja podrazumjeva isključivanje AC potrošača u slučaju preopterećenja, ugradnje i podešavanja u kontrolnim sistemima gdje služi kao zaštitna komponenta za asinhrone motore.

Sklopnici 13

Sklopnici - 13
 

Elmark on-line prodavnica ima različite vrste sklopnika sa svom pratećom opremom i priborom koji će zadovoljiti sve vaše zahtjeve.

Šta su sklopnici?

Princip rada sklopnika

Sklopnici: glavni pojmovi

Karakteristike i parametri sklopnika Vrste sklopnika u ElmarkStore on-line shop-u

Dodatna oprema i pribor za sklopnike

Filter
Sortiraj po:
Proizvodi po stranici:

Cijene su s PDV-om

  • Cijena:
    . sa PDV
  • Količina:

-nije dostupno

Na proizvod

Tehnički podatci

 0
 0
Usporedba